Teisinės paslaugos ir konsultacijos

  • Atviri mokymai – dalyvauja skirtingų įmonių atstovai, grupėse mokosi apie 10 – 15 dalyvių.
  • Vidiniai mokymai orientuojami į vienos įmonės darbuotojus, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės specifiką. Šių užsiėmimų metu yra formuojami individualūs ir vieningi įmonės veiklos metodai.
  • Teisinės konsultacijos: darbo kodekso, akcinių bendrovių įstatymo praktinio taikymo, įmonių valdymo dokumentų rengimo ir organizavimo, personalo tarnybų darbuotojų projektų vykdymo, darbuotojų veiklos ir kvalifikacijos įvertinimo klausimais ir kt.
  • Įmonės dokumentų teisinis vertinimas.
  • Įmonės valdymo dokumentų: sutarčių, pareiginių nuostatų, valdybos darbo, administracijos darbo, darbo tarybų veiklos reglamentų, ieškinių, prašymų, skundų  ir kitų dokumentų  parengimas.
  • Parengtų įmonės valdymo dokumentų metodinių pavyzdžių pardavimas.
    Įvairių rūšių įmonių registravimas, perregistravimas, reorganizavimas, atskyrimas, įstatinio kapitalo didinimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
  • Kolektyvinių sutarčių projektų rengimas, dalyvavimas derybose, kolektyvinių sutarčių teisinis vertinimas.
  • Kūrybinių, motyvacinių, marketinginių renginių organizavimas.