Literatūra

Metodinė literatūra

METODINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS. KAINOS NURODYTOS BE  PVM

Darbo tvarkos taisyklės pagal naująjį Darbo kodeksą 25 Eur

Kolektyvinė sutartis pagal naująjį Darbo kodeksą  45 Eur

Turtinės darbuotojų atsakomybės nuostatai  (su priedais) 15 Eur

Darbuotojų,priimtų išbandymo terminui, adaptacijos Programa  8 Eur

Darbo apmokėjimo sistema (Nuostatai) 22 Eur

Konfidencialios informacijos saugojimo taisyklės (su priedais)   7 Eur

Garbės, gero elgesio, profesinės etikos taisyklės  10 Eur

Administracijos darbo reglamentas  3 Eur

Darbo tarybų veiklos reglamentas  3 Eur

Darbo tarybų rinkimų  organizavimo ir pravedimo taisyklės su  piedais 22 Eur

Asmens duomenų saugojimo politika 25 Eur

Leidinius galite įsigyti Jono Basanavičiaus g. 29A-34 kabinete, Vilniuje arba mokėti mokestiniu pavedimu į teisinių paslaugų biuro „Ad hominem“ sąskaitą LT89 7044 0600 0103 1352 ,įmonės kodas 2153768 (11).Parašykite info@adhominem.lt

Leidinius nedelsiant  išsiųsime  elektroniniu paštu po to, kai bus gautas apmokėjimas.